Expertise

Visscher & Van Noort Educational Services is een adviesbureau voor het beroeps- en hoger onderwijs. Wij zijn gespecialiseerd in strategisch advies, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement. Voor zowel beroeps- en brancheopleidingen als voor opleidingen binnen het mbo, hbo en wo. In zowel de publieke als de private sector. Wat bieden wij?

Strategisch advies

& Adviseren van colleges van bestuur, directies en management op strategie, beleid en implementatie van bijvoorbeeld onderwijsinnovaties en Leven Lang Leren.

& Optimale verbinding maken tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

& Verbinden van publiek en privaat onderwijs.

& Lobbytrajecten.

Verbetermanagement

& Adviseren van colleges van bestuur, directies, directeuren, leidinggevenden bij stagnerende teams, crises en verbeteringen in processen.

& Adviseren bij noodzakelijke verbeteringstrajecten.

Kwaliteitsmanagement

& Adviseren en implementeren van kwaliteitszorg, zoals ISO-certificeringen, accreditatietrajecten.

& Voorzitten van visitaties in het hbo.

"Visscher & Van Noort heeft veel kennis in het hoger onderwijs, werkt nauwgezet en altijd binnen de deadlines. Een plezierig bureau dat sterk is in ‘getting things done!’ (René Kloosterman, directeur AeQui)

Visscher & Van Noort beschikt over een groot netwerk. Wij werken onder andere samen met:

  AeQui
  Fundatis
  Leo van den Hoek en partners
  Van Beekveld & Terpstra