Karina Visscher

Karina Visscher is gespecialiseerd in strategisch advies, public affairs, project- en interim management en kwaliteitsmanagement.


Zij is uiterst politiek-bestuurlijk sensitief en beweegt zich van nature gemakkelijk in het veld van beleidsmatige en politieke belangen. Kennis van zaken, overtuigend, systematisch en op alle niveaus communicatief sterk.


Haar aanpak is met groot empatisch vermogen sturing geven, zonder de zakelijke kant uit het oog te verliezen. Consensus realiseert ze dan ook zonder zichtbare moeite.

Recente opdrachten van Karina zijn:

& Projectleider ontwikkeling businessplan regionaal Ad College Noord Brabant Oost in opdracht van Avans hogeschool en de ROC’s Koning Willem I, De Leijgraaf en Tilburg.

& Secretaris/projectmanager Landelijk Platform Associate degree in opdracht van het ministerie van OCW voor beleidsmatige ondersteuning, trekken van kansrijke projecten en organisatie en inhoudelijke invulling van een slotevenement (www.deassociatedegree.nl)

& Voorzitter visitatie- en auditpanels bij onder meer Hogeschool van Amsterdam, NHTV, HAS Hogeschool, Hogeschool Leiden, Thomas More Pabo.

& Secretaris Advisory board LOI/strategisch adviseur directie op het gebied van belangenbehartiging en public affairs.

"Karina verdiept zich in het onderwerp, is analytisch sterk, resultaatgericht en plezierig in de omgang. Met Karina is geen zee te hoog!"

(Gerdi Verbeet)